Geri Dönüşüm Nedir?

Geri dönüşüm, kullanılmış ve bir daha kullanılamayacak olan maddelerin tekrar işlenip, tüketicilerin kullanılmasına verilen addır. Geri dönüşüm maddeleri, plastik şişelerden araba lastiklerine, kırık cam parçalarından kullanılamayacak metal parçalarına kadar, kullanım potansiyelini yitirmiş olan tüm maddeleri kapsamaktadır.

Bu maddeler geri dönüşüm fabrikalarına getirilerek çeşitlerine göre ayrıştırılır. Ardından hammadde haline gelen bu materyaller ile yeni bir ürün meydana getirilir. İşte, bu sürecin tamamına Geri Dönüşüm Süreci adı verilmektedir.

Geri dönüşüm faydaları, hem sosyal hem de ekonomik anlamda dünya genelini etkileyebilecek bir potansiyele sahiptir. Bu faydalardan ilki çevre sağlığıdır. Geri dönüşüm sayesinde doğaya bırakılan atık madde miktarı büyük oranda azalır ve buna ek olarak israfın da önüne geçilmiş olur. Ancak sağladığı faydalar bunlarla da sınırlı değildir.

Ekonomik Katkıları

 • Geri dönüşümün ekonomiye katkısı öncelikli olarak israfın önüne geçmesidir. Yararlı olabilecek atık maddelerin boşa gitmesini önleyerek toplumun kullanımına sunabiliyor olmasıdır.

 • Atık maddelerin ve çöplerin taşınması veya depolanması gibi problemlerin ortadan kalkmasını sağlar.

 • Hammadde tüketiminin azalmasına neden olur.

 • Gereksiz enerji kullanımının önüne geçer.

 • Kullanılamayan, atık maddelerin yepyeni bir ürün olarak tüketicilerin hizmetine sunulmasını sağlar.

 • Kalabalık nüfuslu bölgelerdeki atık malzemelerin problem teşkil etmesini engeller.

 • Yeni bir iş kolu yaratarak istihdamı artırır ve işsizliği azaltır.

 • Atık malzemelerin ham madde haline getirilerek tekrar üretiminin sağlanması yoluyla başka ülkelerden ithal edilmesi gereken ham madde miktarının azalmasını sağlar. Böylelikle ithalat masraflarını büyük oranda azaltır.

Çevresel Katkıları

Geri dönüşümün çevresel katkılarını ise aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

 • Geri dönüşüm sayesinde ağaçların, minerallerin ve su kaynaklarının korunmasına katkıda bulunulmuş olunur.

 • Tüketim malzemesi üretimi için yeni ham madde arayışına girilmesini büyük ölçüde azaltır. Böylelikle hem hava hem de çevre kirliliğinin önüne geçer.

 • Sera gazı emisyonunun düşmesine katkıda bulunur.

 • Son olarak, evsel atıklardan meydana gelen kompost maddeler ve gübreler sayesinde toprağın verimi artar. Böylelikle hem organik hem de besin değeri yüksek ürünler elde edilmiş olur.